MIGRAREAL, s.r.o.: Cífer : Viladom S72

MIGRAREAL, s.r.o.: Cífer : Viladom S72
4 fotky

MIGRAREAL, s.r.o.: Cífer : Viladom S72

Mlynská, Cífer

  • 72 m2

Migrareal predá viladomy vo forme 3 izbových bytových jednotiek o úžitkovej ploche 72m2 s parkovacími miestami a cca 2á záhradou kompletne na kľúč vrátane kuchynskej linky za 109.000,- eur v novej lokalite v Cíferi. Termín výstavby a odovzdania 2019. Bližšie informácie na našich webových stránkach alebo na tel.čísle 0905 424 972.

Vieš, čo dostaneš za 109.000 eur ?

1/ výber pozemku presne podľa požiadaviek zákazníka

2/ finančné poradenstvo prostredníctvom spoločnosti Gepard Finance, Paulínska 20, Trnava, https://www.gepardfinance.sk/trnava-paulinska

3/ osadenie rodinného domu v zmysle schválených regulatívov výstavby k spokojnosti zákazníka

4/ právny servis

-       rezervačná zmluva

-       zmluva o dielo

-       kúpna zmluva

-       preberací protokol

5/ projektová dokumentácia do detailu spripomienkovaná zákazníkom

6/ stavebné povolenie vrátane rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov a posúdení dotknutých orgánov k stavebnému konaniu

7/ výstavba RD v zmysle štandardu vyhotovenia

8/ riešenie hypotekárneho úveru (ak je to potrebné)

-       geometrický plán

-       znalecký posudok

-       zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností

-       záložné zmluvy do katastra nehnuteľností

-       kúpna zmluva do katastra nehnuteľností

9/ príprava na kolaudačné konanie :

-     doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní (správa o odbornej prehliadke elektrického zariadenia a bleskozvodu, správa o odbornej skúške plynového zariadenia, potvrdenie o preskúšaní komína, tlaková skúška vnútorných rozvodov vody, skúška vodotesnosti kanalizácie, certifikát požiarnych dverí /v prípade prepojenia obytnej časti RD s garážou/, úradnú skúšku na vyhradené technické zariadenie /vykonanú oprávnenou právnickou osobou/ a pod.)

-    energetický certifikát v zmysle § 2 ods.1 písm. b) zákona č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-    rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov

10/ kolaudačné rozhodnutie

11/ odovzdanie nehnuteľnosti

 

Predaj

109.000 €

Stav nehnuteľnosti Novostavba
Obytná plocha 72 m2
Zastavaná plocha 99 m2
Celková plocha 300 m2

MIGRAREAL, s.r.o.

Ing. Jozef Migra

0905 424 972

migrareal@gmail.com


[nepovinné]