CUSTOM.real, s.r.o.

Adresa

CUSTOM.real, s.r.o.

Hodžova 13

Žilina

010 01


IČO: 36405361

DIČ: 2021678945

IČ DPH: SK2021678945

Kontakty

Ing. Petr Růžička
 0903 442 162
 ruzicka@customreal.sk


Bc. Simona Cagáňová
 0910327805
 caganova@customreal.sk


Ing. Eugen Cagáň
 0903442164
 cagan@customreal.sk


Ing. Júlia Ježová
 0911392525
 jezova@customreal.sk


Ing. Katarína Vybíralová
 0903973658
 kvybiralova@gmail.com


Ing. Soňa Kluvánková
 0907696653
 kluvankova@customreal.sk


Ľubica Růžičková
 0911442142
 ruzickova@customreal.sk


Marián Adamský
 0911280294
 marianadamsky@gmail.com


Vladimíra Šugárová
 0903442185
 sugarova@customreal.sk